-urge,


-urge,
-urgie (съставна част на сложни думи) от гръцки -ourgos и -ourgia "правя нещо, правя изкуство".

Dictionnaire français-bulgare. 2014.